Joonistamine

Joonistuses on kõige olulisem joone väljenduslik jõud. Joon võib olla emotsionaalselt küllastunud, kord tugev, jäme, kindel, määratledes vormi piire võib joon olla habras, õrn, elegantne.
Joon kui emotsionaalne väljendusvahend on samal ajal ka pinna modelleerimisvahend, joonega anname edasi valgust ja varju.

Joonistamise kursusel õpitakse nägema üldist ja detaili. Joonistamine sisaldab teadmisi kadreerimisest, pildipinna ülesehitamisest, proportsioonist, rakursist, mõõtmistehnikast, perspektiivist ja anatoomiast. Joon on kujundliku mõtlemise instrument ja esimene samm kunstini, sest tegelikkuses pole ju joont olemas. Kogu kunst on tehnikasse viidud joonistus.
Joonistamise kursusel õpitakse erinevate joonistusmaterjalide grafiidi, söe, sangviini, pastelli, tuši omadusi ja väljendusvõimalusi Joonistatakse natüürmorti, linnavaadet, kipsdetaili draperiiga, figuuri ja portreed.

Eraldi teemana käsitletakse krokii joonistamise eripära, mis põhineb kiirel ja valikulisel kujutamisel, kus eristatakse oluline ja ebaoluline, kus joone emotsionaalse jõu saavutamine on eriti tähtis.
Kursus kestab 12 tundi , hind 120.-eur

kursust juhendab Anneliis Vabul