Portree joonistamine ja maalimine

Portree joonistamine modelli järgi.

tutvutakse inimese pea anatoomilise ehitusega, näo vormide ja detailide proportsioonide ja ehitusega, joonistatakse eraldi mitmes vaates inimese näo detaile (silm, nina, suu ),
arendatakse vaatlemisoskust modelli individuaalse eripära ja karakteri rõhutamiseks portreel, õpitakse modelleerima valgus-varju printsiibil eraldades olulist mitteolulisest.
Joonistusvahendina kasutatakse sütt, pastelli, sangviini, grafiiti.

Riietatud figuuri joonistamine modelli järgi

õpitakse tundma inimese anatoomilist ehitust ja inimkeha proportsioone, figuuri ülesehitamise printsiipe arvestades liikumist, raskuspunkti ja toetuspunkti .
Alustatakse lühiajalise, visandliku krokii joonistamisega.

Joonistusvahendina kasutatakse sütt, pastelli, sangviini, grafiiti.

Kursust juhendab Anneliis Vabul
Kursuse hind 120.00 EUR sisaldab 12 tundi individuaalset juhendamist, kõiki vajalikke töövahendeid ja materjale.