Kalligraafia

Kalligraafia kursusel õpetatakse käsikirjalise kirjakunsti aluseid ja kirjakunsti üldiselt. Kursuse käigus õpitakse käsikirjalise teose kujundusvõtteid kalligraafia vahenditega.
Kursuse sissejuhatavas osas antakse ülevaade kirjaajaloost ja kalligraafia suundumustest tänapäeval, tutvutakse erinevate kirjastiilidega ja põhimõistetega nagu minuskel, majuskel, kursiiv, kirjakompositsioon, kirja optika.
Praktiliselt omandatakse laisule antiikva ja laisule kursiivkiri, millele järgneb käsikirjaliste tekstide temaatiline kujundamine.
Kursuse lõpuks valmib kirjakompositsioon dekoreeritud õnnitluskaardil või auaadressil.

 

Kursust juhendab Anneliis Vabul

Kursuse hind 120.00 EUR sisaldab 12 tundi juhendamist. kõiki vajalikke töövahendeid ja materjale.